Araş. Gör. HASAN ALİ GÜNEŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. HASAN ALİ GÜNEŞ

T: (0282) 250 2671

M hagunes@nku.edu.tr

W hagunes.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİ.
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENST.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Çince:Başlangıç
Farsça:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİ.
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNEŞ H. A., Kayıkçı Kul Mustafa ve Girit Savaşı, International Journal of Language Academy (IJLA), vol. 5, pp. 238-245, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus, EBSCO, The National Library of Finland, Melinda, ERİH PLUS, Lingustics Abstracts Online, Modern Language Association (MLA), Asos Index, Research Bible, AcademicKeys,DRJI, CiteFactor, Sjournals, Giga Electronic Journals Library, WZB, Bıblıothek Hamburg, OCLC World Cat, OAJI, ISAM, SOBIAD, ROAD, ISJ, Araştırmax, Genamics, CrossRef, Scilit Erişim Linki
2. GÜNEŞ H. A., HARVARD ÜNİVERSİTESİ HOUGHTON KTP. MS TURK 59 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASI, TÜRÜK, pp. 155-168, 2015.
Özgün Makale asos, Index Copernicus, tei, Ebsco Host, Akademi Dizin, Acarindex.com Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜNEŞ H. A., Girit Fatihi Şairler, ADALARDA TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (16.11.2017-17.11.2017).
Tam metin bildiri
2. , AMERİKA’YA YELKEN AÇMAK İSTEYEN LEVEND ŞAİR REİSOĞLU, ULUSLARARASI KATILIMLI “EVLİYA ÇELEBİ’NİN İZİNDE” SEMPOZYUMU (03.11.2017-05.11.2017).
Tam metin bildiri
3. GÜNEŞ H. A., ŞEYHİ, AHMED PAŞA VE NECATİ BEY DİVANLARINDA MUSİKİ ALETLERİ, IV. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ KONGRESİ (TUDOK) 2012 (27.08.2012-28.08.2012).
Tam metin bildiri